OVER ONS

Versneld burgerschap met taal, werk en vrijheid
Jaarlijks vestigen duizenden nieuwkomers zich in ons land. Zowel vluchtelingen als (arbeids)migranten. Op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek naar werk en een humaan bestaan. Een nieuw begin, een nieuw perspectief, in een nieuw land.

Maar dan. Eenmaal erkend als statushouder of arbeidsmigrant ontbreekt het nieuwkomers vaak aan doelgerichte begeleiding en de juiste faciliteiten. De bureaucratische molen waarin zij terechtkomen blijkt weinig effectief noch inclusief. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien waaronder langdurige werkloosheid en uitsluiting.

LEES VERDER