OVER ONS

EEN UNIEKE AANPAK

Versneld burgerschap met taal, werk en vrijheid
Jaarlijks vestigen duizenden nieuwkomers zich in ons land. Zowel vluchtelingen als (arbeids)migranten. Op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek naar werk en een humaan bestaan. Een nieuw begin, een nieuw perspectief, in een nieuw land.

Maar dan. Eenmaal erkend als statushouder of migrant ontbreekt het nieuwkomers vaak aan doelgerichte begeleiding en de juiste faciliteiten. De bureaucratische molen waarin zij terechtkomen blijkt weinig effectief noch inclusief. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien waaronder langdurige werkloosheid en uitsluiting.
Dat kan anders. Out of the box. BINNENLANDER.NL biedt een uniek taal- en praktijktraject waarin we kijken naar de mens zélf. In samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven. Wat is je drive? Wat is je ambitie? Waar ligt je talent? 2 jaar lang ligt het accent op zelfontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid, met als doel betaald werk. Met individuele doelstellingen en onder persoonlijke begeleiding van een coach, ook ná afloop van het traject. Dat voorkomt uitsluiting, versnelt inburgering & integratie en versterkt betrokkenheid.

Als BINNENLANDER spreek je de taal, heb je werk en doe je mee.


INCLUSIVITEIT

Inclusiviteit begint met taalvaardigheid. Tijdens het traject worden deelnemers ondergedompeld in de Nederlandse taal. Met grensverleggend taalonderwijs, passend bij toekomstig werk en integratie. Dit is de kern van een volledig praktijkgericht en persoonsgebonden programma.
Een integrale aanpak met methodieken, coaching en intervisie, en met aandacht voor basisprincipes als gezond leven, zelfstandigheid en het hebben van controle over je eigen financiën. Alles in de context van duurzaam meedoen. En dat is niet vrijblijvend. Er wordt veel van onze deelnemers verwacht.
Wie? Deelnemers, personeel, ons netwerk, vrijwilligers en alle betrokken partners werken aan hetzelfde doel. Taal, werk en vrijheid voor alle deelnemers.