TAAL

DE SLEUTEL TOT SUCCES

De sleutel tot succes
Het eerste element van BINNENLANDER.NL is taal. Gedurende ons gehele taal- en praktijktraject volgen de deelnemers taalles. Want versneld burgerschap begint met goede vaardigheid in het Nederlands. Met hypermoderne methoden en technieken, e-learning, lezen, schrijven en conversatie bieden we grensverleggend taalonderwijs. Passend bij het stadium van ontwikkeling en leren in een nieuwe context.

Gedurende een vooraf vastgestelde periode, al dan niet aaneengesloten, worden deelnemers volledig ondergedompeld in de Nederlandse taal. Los van de eigen omgeving; en met Nederlands als voertaal. Praktijkgericht en persoonsgebonden, geheel op maat gesneden. Het tempo van de intensieve taalopleiding wordt individueel bepaald. Met vakkundige docenten en methodieken, persoonlijke coaching en intervisie gericht op duurzame participatie.
“Bij BINNENLANDER.NL leer je de Nederlandse taal in theorie en praktijk. En we maken een directe koppeling met het bedrijfsleven.”
GRENSVERLEGGEND TAALONDERWIJS

Deelnemers leren de Nederlandse taal in theorie en praktijk. We maken een directe koppeling met het bedrijfsleven. Naast theorielessen brengen deelnemers hun taalvaardigheid meteen in praktijk, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Uiteraard in de context van hun persoonlijke ontwikkelingsprogramma. Zo maken we direct een – letterlijke – vertaalslag. De faciliteiten hiervoor bieden we in combinatie met ons netwerk en onze partners uit het bedrijfsleven.